Ana içeriğe atla
 • Erasmus+  Nedir?

Avrupa Birliği tarafından yürütülen Erasmus+ Programı eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2021-2027 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.
Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 • Programdan Kimler, Nasıl Faydalanabilir?

Erasmus+ programından 28 AB’ye üye ülkelerde; İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç gibi AB’ye üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkelerde ve Türkiye ile Makedonya gibi aday ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları faydalanabilmektedir.

 • Değişim öğrencisi olarak seçilmek için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor?

1.Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

2.Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.

3.Hazırlık sınıfındaki öğrenciler başvuru yapamaz.

4.Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.

5.Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 veya 58/100 olmalıdır.

6.Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmalıdır.

7.Değerlendirmelerde; öğrenim ve staj hareketliliği için % 50 Akademik başarı, % 50 Yabancı Dil Bilgisi ortalaması alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.

 • Partner kurum ne demektir? Benim okulumla ilişkisi olmayan bir kuruma gidemez miyim?

Partner kurum, öğrenim görmekte olduğunuz eğitim kurumu ile Erasmus+ Programı çerçevesinde Kurumlararası Anlaşma (Inter-institutional Agreement) vasıtasıyla eşleşmiş yabancı bir yükseköğrenim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir anlaşma olmaması durumunda Erasmus+ öğrenim hareketliliği değişim öğrencisi olmanız mümkün değildir. 

 • Erasmus proğramından yararlanmak için ne zaman başvurmalıyım ?

Erasmus hareketliliği proje dönemi her yıl 1 Haziran’da başlamakta olup, başvurular proje başlamadan en az altı ay öncesinde Aralık sonu-Ocak gibi alınmaktadır. Dolayısıyla hareketlilik yapmayı planladığınız akademik yılın bir yıl öncesinde başvuru yapmanız gerekmektedir.

 • YDS-YÖKDİL-TOEFL-IELTS gibi bir dil puanımız mevcut ise ,yinede Erasmus sınavına girmemiz gerekiyor mu ?

Hareketlilik için yeterli bir dil puanınız var ise belirtilen başvuru tarihleri arasında başvuru yaparken dil belgesi alanına PDF veya JPEG formatında yüklediğiniz takdirde Erasmus sınavına girme şartınız aranmaz, bu dil puanı üzerinden değerlendirilmeye alınırsınız. Bu durum hem öğrenim hem de staj hareketliliği için geçerlidir. Ancak yüklediğiniz belgenin asgari dil şartını karşlılayıp karşılamadığından emin olunuz.

 • Başka bir Üniversitede hazırlık okudum ,bu puanı kullanabilir miyim?

Başka bir üniversitede okumuş olduğunuz hazırlık puanlarını kullanamazsınız.

 • 25 Yaş altındayım ,harçsız pasaport yazısı almam gerekiyor mu ?

25 yaş altında olan öğrenciler, öğrenci belgeleriyle Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları halinde harçsız pasaport yazısına gerek olmadan pasaportlarını alabilirler.

 • Evraklarda istenilen Bölüm kodlarını nerden bulabiliriz.

Bölüm kodları web sitemizde ISCED kodlar başlığı altında bulunmaktadır.

İkili anlaşmalar ile ilgili bilgileri nereden öğrenebiliriz?

Bölümlerin anlaşmalı olduğu üniversitelere Sakarya Uygulamalı Bilimer Üniversitesi Erasmus+ web sitesinden ulaşılabilir.Yeni anlaşmalar yapıldıkça sisteme yüklenmektedir.

 • Kaç AKTS (ECTS) Kredilik ders almalıyım?

1(bir) akademik yıl değişime giden öğrenci 60 AKTS, 1(bir) yarıyıl değişime giden öğrenci 30 AKTSve sadece 3 ay değişime giden öğrenci ise 20 AKTS kredilik çalışma yapmak zorundadır.

 • Gideceğim Kurum İçin Harç Ödemem Gerekiyor mu?

Erasmus+ öğrencileri Türkiye’de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus+ öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım kartı ücreti olabilir.

 • Gideceğim üniversiteyi kendim seçebilir miyim?

Erasmus değişiminin yapılabilmesi için, iki üniversite arasında bir ikili anlaşma bulunması gerekir. Anlaşmalar fakülte/bölüm bazında yapılır, her fakültenin anlaşması kendi öğrencileri için geçerlidir. Gitmek istediğiniz üniversite anlaşmalı okullar arasında yoksa, anlaşma yapılması için Uluslararası Dışilişkiler Ofisi Müdürlüğü’ne öneride bulunabilirsiniz.

 • Alttan dersim var, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildi.

 • Ders yükümlülüğümü tamamladım. Başka ders almaya ihtiyacım yok. Yine de kredilerimi 30 ECTS’e tamamlamam gerekir mi?

Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmanız için öğrenci yeterliliklerinizi yitirmemiş olmanız gerekmektedir. Bu durumda zorunlu ders bırakmakla beraber mezuniyet için gerekli kredi sayısını aşıyor olsa bile 30 ECTS ders yükü almanız gerekecektir. Aldığınız ders-kredilerden mesul olduğunuzu ve hareketlilik sonunda bu kredilerin transkriptinize işleneceğini unutmayınız.

 • Erasmus+ yabancı dil öğrenme programı mıdır?

Hayır.

 • Erasmus+ öğrenim hareketliliği süresi boyunca alacağım dersleri nasıl seçeceğim?

Her öğrenci ile yurt dışındaki öğrenimi öncesi bölüm koordinatörü ile birlikte bir öğrenim anlaşması imzalanır .Öğrenim Anlaşması’nda öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin adları ve ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi gidilecek üniversite tarafından temin edilebilir. Ders listesi gidilecek üniversitenin web sayfasından indirilerek bölüm koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim Anlaşmasında öğrencinin yanı sıra her iki kurumun Erasmus bölüm koordinatörünün ve Erasmus kurum koordinatörünün imzaları ve her iki kurumun mührü bulunmalıdır. Öğrenci yurt dışına çıkmadan önce Öğrenim Anlaşması’nın tüm taraflarca imzalı hali Birimimize iletilmelidir.

Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

 • Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. İlgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol ediniz. İstenilen bütün evrakları tamamlamış olmaya çok dikkat ediniz. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için Uluslararası Ofis tarafından Erasmus öğrencisi olduğunuz ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize alınmanız konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.

 • Yeşil pasaportum var. Yine de vize başvurusu yapmalı mıyım?

Bu konuda gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan bilgi alınız.

 • Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?

Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

 • Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?

Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir.

 • Gittiğim üniversitede hangi dilde ders alacağım?

Avrupa’daki üniversitelerin çoğu kendi dillerinde eğitim yapmakta olup, sınırlı sayıda üniversite İngilizce ders seçeneği sunmakta veya üniversitemizde olduğu gibi tamamen İngilizce eğitim vermektedir.

 • Nerede kalacağım?

Konaklama seçenekleri gidilen ülke ve üniversiteye göre değişir. Bazı kurumların kendi yurtları olmakla beraber, bazıları merkezi öğrenci yurtları ile çalışırlar. Stüdyo daire veya aile yanında kalmak da mümkündür.

 • Hibeler aylık mı yatacak?

Öğrencilerimizin hibeleri yurtdışına çıkmadan önce hesaplarına toplam alacak oldukları miktarın en fazla %80 yatırılarak ödenir. Aylık bazda ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirecek oldukları teyit mektubuna göre (teyit mektubu üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine göre yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20’lik ödemede artış ya da azalma olabilir.

 • Dönüşte alacağım %20’lik hibenin verilmeme olasılığı var mı?

Bir öğrenci nasıl ki başvuru döneminde gerekli başarıyı gösterip yurtdışına çıkmaya hak kazanıyorsa (tabi bunun karşılığı olarak Erasmus hibesi de alır), başarısızlık karşısında da belli yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir

 • Neden EURO hesabı açtırmak gereklidir?

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, AB tarafından Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan para Erasmus Hareketliliği işlemlerini tamamlayan Erasmus öğrencilerimize de Euro olarak aktarılması gereklidir.

 • Hibe anlaşmasının(sözleşmesi) üstündeki tarihler neye göre belirlenir?

Hibe anlaşmasının üstündeki tarih davet mektubu üzerinde geçen tarihe göre belirlenir ve bu süreye göre ödeme yapılır o nedenle davet mektubu üzerinde öğrencinin yurtdışında kalacak olduğu süre net olarak ifade edilmek zorundadır.

 • Erasmus öğrencisi olursam aldığım burslar/krediler kesilir mi?

Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.  Yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder.

 • Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kuruma kontenjanlar dâhilinde ‘’Hibesiz Erasmus ‘’değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus öğrencisinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

 • Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 • Zorunlu stajı olmayan bölümler de faaliyetten faydalanabilir mi?

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

 • Staja gittikten sonra erken dönersem ne olur?

Öğrenci 2 aylık zorunlu stajını tamamlamadan dönerse aldığı hibeyi iade eder. Mücbir sebepten dolayı erken dönen öğrenci yurt dışında kaldığı süre kadar hibe alıp varsa fazlasını iade eder.

 • Erasmus+staj hareketliliğinden faydalanmak için staj kabulumu ne zaman vermeliyim?

Başvuru son tarihine kadar kabul mektubu teslim eden öğrencilerin dil puanı ve akademik başarı puanıyla elde ettikleri puana ek olarak +10 puan eklenecek olup sonrasında kabul mektubu getiren öğrencilere bir puan eklemesi veya cezai bir puan işlemi yapılmayacaktır. Öğrenci başvuru son tarihine kadar kabul mektubu getirmemiş ancak staj kontenjanına girmişse kabul mektubunu sınav sonrasında Erasmus Ofis tarafından belirlenen/belirlenecek tarihe kadar getirmesi gerekmektedir.

 • Erasmus+ staj hareketliliğinde haftalık çalışma süresi ne kadar olmalıdır?

Haftalık çalışma süresi en az 25 en fazla 48 saat olmalıdır.

 • Erasmus+staj hareketliliği kapsamında istediğimiz ülkeden staj yeri ayarlayabilir miyiz?

Avrupa birliğine üye olan herhangi bir ülkeden staj yeri ayarlayabilirsiniz.

 • Aynı zaman diliminde hem öğrenim hem de staj yapabilir miyim?

Erasmus+ faaliyetleri aynı zaman diliminde yapılmaz, bir faaliyet bittikten sonra diğerine başlamak gerekir. Öğrenim hareketliliği bittikten sonra Türkiye’ye dönmeden staja başlanabilir ya da staj bittikten sonra öğrenime başlanabilir.