Ana Sayfa
Personel Hareketliliği
Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus Programı kapsamında AB Üniversitelerine gidecek İdari Personelimizin, Rektörlüğümüze gönderilecek Resmi Yazı ekinde aşağıda (A) bildirilen evrakları eksiksiz olarak hazırlayıp eklemesi gerekmektedir:

A. Yurt Dışına Gitmeden Evvel Hazırlanması Gereken Evraklar:

1. İş Planı ( 1 tanesi Dış İlişkiler Ofisine, 1 tanesi Yurt Dışındaki Üniversite'ye, 1 tanesi de İdari Personelimizde kalacak şekilde hazırlanacak 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü İş Planı)
2. Davet Mektubu
3. Ziraat Bankası € Hesap Cüzdanı Fotokopisi 
4. İkili Anlaşma Fotokopisi (Ofisten temin edilir)
5. İdari Personel Bilgi Formu
6. Enstitü/Fakülte/Y.Okul/Konservatuar/M.Y.Okulu veya Ü.Y.K. Kararı sureti (1 haftadan daha uzun süreli Erasmus faaliyetlerinde Rektör Oluru gerekmektedir)
7. Üniversite ve İdari Personel arasında imzalanan sözleşme

Yurt Dışındaki Üniversite'de Erasmus Faaliyetlerini tamamlayan İdari Personelimizin Aşağıda (B) belirtilen evrakları hazırlayarak Dış İlişkiler Şube Müdürlüğüne Teslim etmeleri gerekmektedir:

B. Yurt Dışına Gidip Geldikten Sonra hazırlanması gereken evraklar: 

1. Katılım Sertifikası/Teyit Belgesi (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün ders alındığı belirtilmiş olmalı)
2. Pasaport Kimlik Sayfası ve Girişi Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi 
3. Seyahat Giderleri http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm adresinden online olarak hesaplanarak ödenir.
4. İdari Personel Faaliyet Rapor Formu Mobility Tool aracılığı ile faaliyet bitiminde sistemimize kayıtlı e postanıza online olarak gelir, faaliyet bitimini takip eden 15 gün içerisinde sistem üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Online döküman ofisimize ulaşmadığı sürece nihai ödeme gerçekleştirilemez.


Önemli Not: Hibe ödemenizin ilk bölümü olan yüzde 80'lik dilimin Yurt Dışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılması için lütfen Erasmus Öğretim döneminizin başlamasından en az 15 gün evvel başvurunuzu eksiksiz olarak yapınız... Geriye kalan yüzde 20'lik dilim ise öğretim döneminin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında yapılacaktır. Ödeme ders verdiğiniz günler hesaplanarak yapılacaktır.