Ana içeriğe atla

Değerli öğrencilerimiz,

Bu çağrı kapsamında 2020-1-TR01-KA103-080582 Projesine ait Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları alınacaktır.

Detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiş olduğundan lütfen ilanı ve ekte yer alan bilgi notunu dikkatli bir şekilde okuyunuz!

 
ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

 

1. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak ve örgün eğitimde okuyor olmak (ön lisans, lisans, lisansüstü),

2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak, (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz. Birinci sınıfta okuyan öğrencilerin başvuru yapmasında bir sakınca bulunmamaktadır.)

3.

Ön lisans ve lisans öğrencileri için,

 Genel akademik not ortalaması en az 2.20

Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için

 Genel akademik not ortalaması en az 2.50

Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış birinci sınıf öğrencileri için

 Lise mezuniyet notunun en az 75/100

Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış, ön lisanstan lisansa geçiş yapan öğrenciler için

 Ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00

4. Erasmus+ Staj Hareketliliği için en az A2 yabancı dil seviyesine sahip olmak (Dil Düzey ve Eşdeğerlikleri ekteki bilgi notunda yer almaktadır.)

5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanan öğrencilerin, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

6. Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

 
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

 

Başvurular, 23 Mayıs – 13 Haziran 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/abevgpm-erasmus-ve-esc-basvurulari) online olarak alınacaktır.

Posta yoluyla veya ofise şahsen başvuru yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

Erasmus Staj Hareketliliği başvuru şartları, aylık hibe miktarları ve hareketlilik ile ilgili tüm bilgiler için lütfen ekteki bilgi notunu inceleyiniz. 

 

Not: Hareketliliğe seçilen öğrencilerin hareketliliklerini en geç 15.05.2023 tarihinde tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra hareketlilik yapılamaz.

 

 Ab                       Subü                       Ua

 

Dosyalar: