Ana içeriğe atla
Erasmus_başvuru

 

STAJ HAREKETLİLİĞİNİN KAPSAMI NEDİR?

Staj hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede1 staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

1. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak (ön lisans, lisans, lisansüstü)

2. 

 Ön lisans ve lisans öğrencileri için  Genel akademik not ortalaması en az 2.20
 Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) öğrencileri için  Genel akademik not ortalaması en az 2.50

3. Erasmus+ Staj Hareketliliği için en az A2 dil puanına sahip olmak.

a

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yalnızca zorunlu stajına (3+1 veya 7+1) saydırmak isteyen veya mezun durumunda olan öğrenciler başvuru yapabilmektedir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular degisim.sabis.subu.edu.tr adresinden online olarak alınacaktır. Başvuruda bulunan öğrenciler başvurularına güncel transkript belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca Üniversitemiz tarafından düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı bu sene düzenlenemeyecek olup bir yabancı dil belgesi olan öğrencilerimiz dil belgelerini yüklemelidirler.

STAJ HAREKETLİLİĞİ SÜRELERİ VE HİBE MİKTARLARI

 Erasmus+ Staj Hareketliliği Faaliyet Süresi  Minimum 2 ay, Maksimum 12 ay
 Erasmus+ Staj Hareketliliği Hibe Süresi  Maksimum 4 ay

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

 

Ülke Grupları

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Öğrenim

Aylık Hibe

Miktarları

Staj

Aylık Hibe 

Miktarları 

 1. ve 2. Grup Program     Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

 500 €

600 €

 3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 300 €

400 €

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erasmus+ Öğrenci; Staj Hareketliliği Başvurularının Değerlendirilmesinde Kullanılacak Puanlandırma Kriterleri

Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe)1 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olup,

     a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00,

     b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00,

     c) Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi, şartlarını sağlayan tüm öğrenciler hareketliliğe başvuru yapabilirler.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve puanlandırma kriterleri şunlardır:

 Ölçüt

 Ağırlıklı Puan

 Akademik başarı düzeyi

 %50 (toplam 100 puan   üzerinden)

 Dil seviyesi

 %50 (toplam 100 puan   üzerinden)

 Şehit ve gazi çocuklarına

 +15 puan

 Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

 +10 puan

 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 +10 puan

 Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

 -10 puan

 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

 -10 puan

 Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

 -10 puan

 Başvurular esnasında staj kabul mektubu ibraz etme

 +10 puan

 Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: SUBÜ tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

 -5 puan

 

HİBE HESAPLAMA

İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin %80‘i ödenir.

İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.

Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir.

Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

HİBESİZ YARARLANMA

Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçer. Hibesiz öğrencinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması öğrencinin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

EKONOMİK AÇIDAN İMKANLARI KISITLI ÖĞRENCİLERE İLAVE HİBE

Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere tabloda belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

NOTLAR

Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz

Başvuruda bulunan her öğrenci Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir. 

Ayrıca bu başvuru döneminde, UBESK kapsamında öğrenci seçimi de yapılacaktır. 

Uygulamalı Bilimler Eğitim ve Staj Konsorsiyumu (UBESK): Üniversitemizin ortağı olduğu ERASMUS+ KA108 UYGULAMALI BİLİMLER EĞİTİM VE STAJ KONSORSİYUMU kapsamında, Teknoloji Fakültesi öğrencilerimize yönelik, Almanya ve Avusturya’da 3 aylık staj imkânı sunulacaktır. 04 Ekim 2021 – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılması gereken staj hareketliliği için, değerlendirmeler sonucunda Asil ve Yedek Listesine yerleşen Teknoloji Fakültesi öğrencilerine email gönderilerek, seçilecek 4 öğrencimiz 3 er ay konsorsiyum kapsamında staj ve eğitim alma hareketlilikleriyle hibelendirilecektirler. UBESK kapsamında Erasmus faaliyetini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz, KA131 Hareketlilik kapsamında yapılması planlanan Erasmus faaliyetinden vazgeçmiş olmaktadır. İlgili öğrencilerimize detaylı açıklama yapılacaktır. 

Seçilen her öğrenci Aday statüsündedir. Ulusal Ajans ile imzalanacak olan Proje Sözleşmesi sonucu, öğrencilerimizin faaliyetine izin verilecek olup, resmi evraklar ancak Proje Sözleşmesi imzalandıktan sonra verilecektir. Bu ilan Üniversitemizin, Ulusal Ajans tarafından başvurusu alınan 2021/22 Akademik Yılı KA131 Proje Çağrısı kapsamında yapılmakta olup, öğrencilerimiz aday statüsünden ancak sonuçlar açıklandıktan sonra kurumumuza verilen hibe sonucu çıkarılacaktır.

 

Dosyalar: