Ana içeriğe atla

Erasmus Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personellerimizin dikkatine,

2022-2023 Akademik yılı Erasmus+ programı kapsamında, yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde Ders Verme Hareketliliğine katılmak isteyen akademik personelimiz ve yurtdışındaki üniversite ve kurumlarda Eğitim Alma Hareketliliğine katılmak isteyen idari personelimiz için başvurularımız başlıyor. 

Bu ilan 2021-1-TR01-KA131-HED-000003192 ve Ulusal Ajans'a başvurusu yapılacak olan 2022-1-TR01-KA131-******* no'lu projeleri kapsamaktadır. 

Başvurmak isteyen personelin, 21.02.2022 - 31.03.2022 tarihleri arasında degisim.sabis.subu.edu.tr adresi üzerinden sabis bilgileri ile başvurularını yapmaları gerekmektedir. (İlgili bağlantı yönlendirmediği takdirde: https://degisim.sabis.subu.edu.tr/Personel/Home)

Posta yoluyla veya ofise şahsen başvuru yapmak isteyen personellerin başvuruları kabul edilmemektedir.

 

Personel Ders Verme Hareketliliği

Türkiye'de Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir akademik personelin; program ülkelerinden (Avrupa Birliği ülkeleri) birinde, EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için üniversitemiz ile gidilecek üniversite arasında bir kurumlararası anlaşma olması zorunludur. Üniversitemizin kurumlararası anlaşmalar listesine https://erasmus.subu.edu.tr/tr/ikili-anlasmalarimiz linkinden ulaşabilirsiniz.

Personel ders verme hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 saat faaliyette bulunulması zorunludur.

Seçilen personelin faaliyetlerini gerçekleştirecekleri kurumdan alacakları davet mektuplarını, sonuç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Erasmus Koordinatörlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir. (Son tarih sonuç ilanında belirtilecektir.) Davet mektubunu vaktinde ibraz etmeyen personellerimizin hareketliliği, asil listesinden hibesiz hareketlilik listesine taşınacaktır. 

Personel Ders Verme Hareketliliği Genel Bilgilendirme ve Gerekli Evraklar İçin Tıklayınız

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili bir kuruluşlara gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ 33 Program Rehberinde13 belirtilen diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Seçilen personelin faaliyetlerini gerçekleştirecekleri kurumdan alacakları davet mektuplarını, sonuç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Erasmus Koordinatörlüğüne ibraz etmesi gerekmektedir. (Son tarih sonuç ilanında belirtilecektir.)

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Genel Bilgilendirme ve Gerekli Evraklar İçin Tıklayınız

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Seçim işlemi, başvuruda bulunan personel arasından, Üniversitemizce belirlenen ve tüm personele eşit derecede uygulanabilecek nitelikte değerlendirme ölçütleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Personel Ders Verme Hareketliliği ve Personel Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Kriterleri ekte yer almaktadır. Lütfen inceleyiniz.

 

HİBELER

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup verilen hibe yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Mümkün olduğunca çok sayıda akademik/idari personelin programdan faydalanmasını sağlamak amacıyla, seçilen tüm personel için hibelendirilebilecek gün sayısı kişi başı toplamda 3 gün ile sınırlandırılmıştır. Gidilen üniversite ile mesafe km hesabı yapılarak ek olarak seyahat ücreti ödenecektir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.

Hareketlilikten yararlanmaya hak kazanan personele gitmeden önce toplam gündelik hibesinin %80’i ile birlikte seyahat yol masrafı, döndükten sonra ise kalan toplam gündelik hibesinin %20’si kadar hibe ödemesi yapılır.

Hibe Miktarları için Tıklayınız

 

EK BİLGİLER

Ödemede Kesinti Yapılması

Belgelerini, Ulusal Ajans ile imzalanan hibe sözleşmesinin bitiş tarihi olan 30 Mayıs 2022’ye kadar teslim etmeyen personelin hareketliliği geçersiz sayılır ve kendisine hibe ödemesi yapılmaz. Hareketlilik öncesi ödenen hibe de tahsil edilir.

Hibesiz Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

Engelli Personel İçin İlave Hibe

Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

Gidilecek Olan Ülkenin Vatandaşı Olma

Personelin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olunan ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu personele düşük öncelik verilir.

Seçim Sonuçlarının İlanı

Seçim sonuçları https://erasmus.subu.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır.

Seçim Sonuçlarına İtiraz

İlana başvuran personelin seçim sonuçlarına itirazı olması durumunda seçim sonuçlarının ilanından sonra en geç 7 gün içerisinde birimimize bir dilekçeyle başvurması gerekmektedir.

Seçimler, Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen ve Üniversitemiz Seçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenen kararlara göre Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce gerçekleştirilecektir.

 

Saygılarımızla,

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Erasmus Koordinatörlüğü

 

                                                         Ab                                     Subü                                       ua

 

 

 

 

 

Dosyalar: