Ana içeriğe atla

UBESK

ERASMUS+ KA108

UYGULAMALI BİLİMLER EĞİTİM VE STAJ KONSORSİYUMU

 

NOT: Bu proje, yeni kabul edilmiş olup, ilerleyen süreçte, katılmak isteyen öğrencilerimize gerekli duyurular yapılacaktır.

Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerini kapsayan 3 üniversite ve 2 kamu kuruluşunun ortak olduğu, toplamda 5 ortaklı ulusal hareketlilik konsorsiyumu kurulmuştur. Uygulamalı Bilimler eğitimi veren Üniversitelerin yurt dışında staj eğitimine olan ihtiyacına cevap verilmesi istenmektedir. Son yıllarda Ülkemizde Uygulamalı Bilimler eğitimi veren Yüksekokullar, Fakülteler ve Üniversitelerin kurulması ve öğrenci staj başvuruların genel olarak artması değerlendirildiğinde, sunulan projenin bölge insanına ve üniversiteler arası işbirliğine olan etkisinin arttırılmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Dünyada Uygulamalı Bilimler Üniversite Eğitim Sistemi, 5 Temmuz 1968 tarihinde Almanya’da otorite tarafından karara bağlandıktan sonra 1971 yılında hayata geçmiştir. Alman Eğitim Sistemi, başarılı, dinamik ve yenilikçi bir ekonominin sembolü haline gelmiştir. Bu sebepten dolayı projede, iki yollu Alman Yükseköğretim Sisteminin prensipleri ve yapılan tecrübeler analiz edilip, bunların Türkiye şartlarına göre uyarlanabilirliğinin araştırılması hedeflenmektedir. Bunun için yerinde yapılacak görüşmeler ile tecrübelerin paylaşılması önemlidir. Bu tecrübe alışverişine proje paydaşı olan yükseköğretim kurumların uygulamalı bilimler alanında çalışan idari ve akademik personelinin yanı sıra uygulamalı bilimler eğitimi alan öğrenciler katılacaktır. Hem öğrenci hem de personellerin hareketliliklerinden faydalanması, hem bölge için hem de bölge üniversiteleri için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi sürecinde uluslararası boyutun kazandırılması bakımından olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Söz konusu Avrupa Birliği Projesinin, üniversiteler arası işbirliğinin her yönden bölgesel olarak katma değer sağlaması ve öğrencilerin eğitim sürecinde yurt dışında uygulamalı staj faaliyetleri gerçekleştirmeleri, bu projenin çıktıları olduğu söylenebilir. Konsorsiyum çalışmaları sayesinde Uygulamalı Bilimler Üniversite Eğitim Sisteminin ülke genelinde tanıtılması ve kurumların bu alanda birlikte çalışmaları sağlanması amaçlanmaktadır.

Konsorsiyum Projesi neticesinde Necmettin Erbakan ÜniversitesiSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türk ve Alman Yükseköğretim Sistemlerinin avantajlarını bir araya getirip sentezleyerek, modern bir yüksekokul eğitim sistemi geliştirmek için ihtiyaç duyulan geniş çaplı bilgi ve tecrübe birikimine sahip olacaktır. Edinilen tecrübeler sonucu elde edilen neticeler yayımlanacak ve seyahatlere katılan gruplar tarafından ayrıntılı bir şekilde bilimsel açıdan değerlendirilecektir. Ayrıca faaliyetlere katılan akademik ve idari personel bilgi ve deneyim alışverişi esnasında edindikleri bilgileri kendi sorumluluk alanlarındaki eğitim ve öğretimde doğrudan kullanabilecektir. Proje sonuçları, geleceğe yönelik doğrudan Uygulamalı Bilimler eğitim stratejisini modernize etmede kullanılabilecektir. Söz konusu Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu, 2011 AB Modernizasyon Gündeminde vurgulandığı gibi, Avrupa'nın Yükseköğretim sistemlerinin modernizasyona katkı sağlayan bir proje niteliğindedir. Ayrıca proje, Avrupa’da yükseköğretime olan ilgiyi artırıcı unsurlar içermekte ve Türkiye'de bulunan yükseköğretim kurumlarının dünya çapında yükseköğretim piyasasında rekabet etmesini destekler niteliktedir.